Plan prijelaza na EUR s programom "Fiskalna kasa"

  1. S postojećom aplikacijom se mogu izdavati računi do 31.12.2022 do 0:00 sati.
  2. Na kasi će se moći i dalje ispisivati izvještaji, stari računi itd., sve osim izdavanja računa i fiskalizacija. Izvještaji iz kase u kunama knjiže se samo u 2022. godinu.
  3. Nakon 21.12.2022. (ili prema dogovoru) će se instalirati nova Fiskalna kasa na kojoj će se raditi sa EUR.
  4.  Stara kasa (Kn) i nova kasa (EUR) su potpuno odvojene aplikacije, a podaci se prebacuju kod instalacije nove kase.
  5. Prilikom instalacije nove kase prebacuju se svi cjenici i konvertiraju u EUR. Nakon konverzije, ukoliko mijenjate cijene u kunama morate ručno ući u novu kasu i korigirati cijene u EUR-ima. Također ukoliko se otvore novi artikli moraju se ručno dodati u novoj kasi.
  6. U fiskalnoj kasi (EUR) će se moći uređivati cijene, artikli, uklanjati artikli koje ne koristite više, a koji se nisu mogli ukloniti jer su bili u prometu ranijih godina.
  7. Na fiskalnoj kasi će se moći izdavati računi od 01.01.2023 u 0.00 sati.
  8. Nakon izdavanja računa, prva dva tjedna će se pojavljivati prozor za izračun povrata. Uključene su sve kombinacije preračunavanja (Kuna/EUR).
  9. Na kraju dana se uključuje dodatni prozora za pomoć kod obračuna kase (Kuna/EUR)
  10. Nakon dva tjedna tih prozora više neće biti.

Za dodatna pojašnjenja  možete se obratiti u CS.

Primjer preračunavanja nakon izdavanja računa i povrata novaca:Primjer kod zatvaranja kase i kontrole novaca:
Prethodna novostObavijest korisnicima CS Fiskalne kase - Uvođenje EUR
Sljedeća novostPrijelaz fiskalnih kasa na EUR-e