Drugi dohodak


- Mogućnost unosa više obračuna prema raznim kriterijima i više isplatnih računa

- Ugovor o djelu, autorski honorari, umjetnički honorari, stipendije, neoporezivi primici

- Obustave kroz drugi dohodak

- Automatizirani JOPPD

- Automatizirani virmani, SEPA datoteka

- Ispis potvrda o isplaćenom primitku, dohotku

- Kopiranje obračuna, priprema više obračuna

- Temeljnica za uvoz u knjigovodstvo