Putni nalozi


- Knjiga putnih naloga

- Loko vožnja

- Službeni automobil u privatne svrhe

- Mogućnost obračuna prema više vrsta troškova, samostalno otvaranje troškova

- Tuzemni i inozemni nalozi

- Automatizirani virmani

- Automatizirani JOPPD

- Obračun prema mjestima troška i izvorima financiranja