Vatrogasne intervencije


- Više načina rada
- Evidencija JVP vatrogasaca, vozila, opreme, sredstava
- Evidencija DVD vatrogasaca, vozila, opreme, sredstava
- Evidencija dojavnica
- Evidencija intervencije
- Više tipova dojavnica i intervencija
- Uključeni DVD-ovi u intervencije
- Uključenost ljudstva, vozila, opreme, troškovi, sredstva