Komunalna naknada


Komunalna naknada i gradski porezi namijenjena je Gradovima i Općinama.
Omogućuje pračenja naplate i evidenciju Komunalne naknade i poreza. Za svaku vrstu naknade i poreza predviđen je registar obveznika , registar objekata itd. , a također postoji i centralni registar svih obveznika.
Komunalna naknada
Kuće za odmor
Komunalni doprinosi
Javne površine
Ostali gradski porezi
Rješenja se pripremaju automatski prema podacima iz registra. Iz rješenja se pripremaju uplatnice za Fizičke osobe ili Računi za Pravne osobe .
Automatiziran je proces rada:
Kreiranje rješenje
Kreiranje uplatnica
Kreiranje omota
Kreiranje naljepnica
Upis u urudžbeni zapisnik
Upis zaduženja iz uplatnica na kartice
Iz rješenja se zaduženje može automatski prebaciti na kartice obveznika. Ugrađene su kartice obveznika sa praćenjem naplata , te sa raznim ispisima kao na primjer :
Rekapitulacija i kartica
Rekapitulacije i kartica po mjestu
Rekapitulacije i kartica po ulici
Rekapitulacije i kartica po zoni
Rang i kartica lista dužnika
Unos naplata može biti automatski i preko diskete iz FINE. Poseban modul je dodan za pripremu i ispis opomena sa automatskim obračunom kamata.
Kamati se mogu obračunavati na nekoliko načina . Ugrađen je modul za pripremu i ispis Ovrha .
Iz rješenja se podaci mogu prepisati automatizmom u Urudžbeni zapisnik ili se ispisati knjiga Urudžbenog zapisnika.

Napomena :
Postoji i verzija za Bosnu i Hercegovinu.
Za detaljan opis slobodno nas kontaktirate.