Mapa weba


Naziv Opis
Naziv Opis
PočetnaPočetna stranica
TvrtkaOsnovni podaci o tvrtci
KontaktiPopis telefona i e mail adresa zaposlenika
LokacijeLokacije na google mapi
ReferencePregled referenci
PartneriPregled partnera za prodaju CS programa
UslugePregled usluga
CjenikCjenik
Programi - općenitoOpćenito o programima CS-a
Integrirani paket d.o.oKratak opis paketa programa integriranih u jednu cjelinu
Računovodstvo zdrastvenih ustanovaOpis posebnosti zdrastva
Računovodstvo za neprofitneFinancijsko knjigovodstvo za neprofitne
Integrirani paket obrtKratak opis paketa programa za vođenje obrta
Integrirani paket trgovinaKratak opis paketa programa za vođenje trgovine
Integrirani paket pekaraKratak opis paketa programa za vođenje pekare
PlaćeKratak opis paketa programa za obračun plaća
NaknadeKratak opis paketa programa za obračun naknada
Osnovna sredstvaKratak opis paketa programa za obračun sredstva
E PoreznaKratak opis programa e-porezna
Crveni kriżKratak opis programa evidenciju davatelja krvi (Crveni Križ)
Glavna knjigaProgram
Fiskalna kasa trgovinaKratak opis programa za fiskalnu kasu
Fiskalna kasa touch screenKratak opis programa za fiskalnu kasu
Evidencija radnog vremenaOpis programa za vođenje evidencije radnog vremena
Matična knjiga radnikaKratak opis programa za vođenje Matične knjige radnika
Knjige nadzoraKratak opis programa za vođenje knjiga nadzora
Hotel-recepcijaKratak opis programa za recepciju (Hotel)
Putni nalogKratak opis programa za vođenje putnih maloga
EAN 13Ispis barkodova EAN 13
DeklaracijePriprema i ispis deklaracija
ŠpedicijaKratak opis programa za špedicije
Remote desktopOpis programa za udaljenu komunikaciju
Blagajna uzajamne pomoćiOpis programa blagajne uzajamne pomoći
OsiguranjeOsiguranje
EpidemiologijaKratak opis programa za epidemiologiju
Ekologija -vodeKratak opis programa za ekologiju voda
Ekologija -hranaKratak opis programa za ekologiju hrane
MikrobiologijaKratak opis programa za mikrobiologiju
Javna nabavaOpis programa za javnu nabavu
Komunalna naknada Kratak opis programa za komunalnu naknadu
Grobna naknadaKratak opis programa za grobnu naknadu
Urudżbeni zapisnikOpis programa za urudżbeni zapisnik
Registar članovaKratak opis registra članova
VrtićKratak opis programa za vođenje djece u vrtićima
NovostiPregled novosti
Novosti arhivaPregled starijih novosti
Nove verzijeDownload novih verzija
Prijava greške (bug)Prijava greške
UčionicaPrikaz učionice
Video Nadzor - osnovnoKratak opis video nadzora
Pregled kameraPregled kamera (CS DNS)
Demo -prg.kamerePogled na demo kameru
UputePregled uputa
Video uputePregled uputa u video formatu
PDF UputeRazne upute u pdf formatu za programe
ViježbeVideo klipovi sa primjerima rada na programu
Podloge dokumenataRazne podloge koje se koriste u CS-u Arhiva
Pregled radnih zadatakaPregled poslova po radnicima , šifra za ulazak , veza sa CS Managerom
Najam programa fisklna kasaNajam fiskalne kase
Najam programaNajam programa
Najam korištenje CS ServeraNajam korištenja CS servera