Dječji vrtić


- Može se koristiti i za druge namjene(sportski klubovi, igraonice i sl.)
- Evidencija polaznika
- Automatsko kreiranje zaduženja
- Automatsko kreiranje uplatnica
- Kreiranje i ispis ugovora
- Kreiranje i ispis opomene