Plaće


- Kadrovska evidencija

- Evidencija kredita, obustava i ovrha

- Obračun plaće za sve vrste djelatnika, samostalne djelatnosti, direktorske plaće, inozemne radnike

- Ispis platnih listi na hrvatskom i stranom jeziku

- Neoporezive isplate uz platne liste ili odvojeno

- Više od 150 raznih izvještaja i ispisa

- JOPPD, izrada, korekcije, dopune

- Virmani za isplatu plaća, specifikacije prema bankama. Moguće zajedno i odvojeno

- RAD-1G, MPP-1/11 

- Platne liste na mail ili web portal

- Porezne kartice(IP)

- HZZO Potvrde o plaći

- Karton radnika

- MIO Tablica 01/08, 01/10, 01/11

- Evidencija godišnjih odmora

- Temeljnica za uvoz u knjigovodstvo