Urudžbeni zapisnik


Jednostavan program za vođenje evidencije o ulazno izlaznim dokumentima koji omogućuje evidenciju i praćenje dokumentacije unutar poslovnog subjekta.
Dokumente je moguće razvrstati unutar glavne grupe, grupe, podgrupe, organizacijske jedinice, referente ,klase, partnere. Dokument se može lako pronaći po datumu, klasi, vrsti predmeta, partneru i opisu dokumenta.