Integrirani paket Aplikacija za Javnu upravu


Paket povezanih modula potrebnih za normalan rada javne i lokalne uprave. Svi moduli su integrirani u jednu cjelinu i međusobno povezani. Paket sadrži sve izvještaje za FINA-u(PRRAS, BIL, itd..). Na paketu može raditi i do nekoliko stotina  računala istovremeno. Poslovi se mogu dodjeljivati prema potrebama. Postoji i opcija rada u Oblaku.

Neki od osnovnih modula: Proračun, URA, IRA, Fakturiranje, Ponude, Predračuni, Računi, E-računi, Blagajna, Materijalno, Saldakonti, Glavna knjiga(Financijsko ), Izvještaji za FINA-u, Skladišno poslovanje,  Nabava, WEB izvještaji, Kamati, Javna nabava, Planiranje, HUB3.

Aplikacija je Desktop aplikacija integrirana s Web-om. Za smještaj podataka može se koristiti lokalni server korisnika ili unajmiti server Computer Service-a. Paket se isporučuje prema potrebama i zahtjevu korisnika.