Computer Service d.o.o.

CS - Integrirani paket aplikacija

Pročitajte više
Computer Service d.o.o.

IT Usluge

Pročitajte više
Computer Service d.o.o.

IT Oprema

Pročitajte više

Posljednje novosti

CS Fitosanitrani sustav(FIS CS)

Od 23.04.2023. svi prodavači SZB(sredstva za zaštitu bilja) dužni su uspostaviti komunikaciju s centralnim FIS sustavom Ministarstva poljoprivrede https://fis.mps.hr

Computer Service je pripremio aplikaciju za komunikaciju sa servisom, povezivanje(sinkronizaciju) artikala postojećih CS šifrarnika sa FIS sustavom, odrađivanje i prijavu prodaja prema propisima i tehničkim specifikacijama.

Za detalje molimo nazovite Computer Service d.o.o. 048/622-888 ili 048/622-999

Pročitajte više

Obavijest o novom poslužiteljskom certifikatu

Obavještavamo korisnike fiskalnih kasa kako nove promjene o poslužiteljskom certifikatu neće utjecati na rad fiskalnih kasa te nema nikakve potrebe za intervencijama.

Pročitajte više

Izmjene obrazaca vezanih uz PDV

U tijeku je izmjena obrazaca koji su vezani uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost NN 133/2022.

Mijenjaju se PDV, PDV-S, ZP, U-RA, I-RA. 

Uz promijenjen oblik obrasca, promijenjena su i polja za unos(U-RA), te XML struktura za slanje obrazaca na ePoreznu.

Tokom sljedećeg tjedna(od 13.02.2022.) započet ćemo instalaciju verzije CS-a potrebne za navedene promjene u radu.

Pročitajte više

Prijelaz fiskalnih kasa na EUR-e

UPUTE ZA KORISNIKA

PRIJELAZ FISKALNIH KASA NA EUR-e


Sa 31.12.2022. godine u 00:00 postojeće Fiskalne kase prestaju sa radom i na Vama je da

odradite navedene korake prije pokretanja nove eFiskalne kase. Molim Vas da predradnje obavezno

provjerite po završetku posljednjeg radnog dana u 2022. godini i ako radite na prijelazu Stare i Nove

godine obavezno 10 min prije 24:00:

• PROVJERA NEFISKALIZIRANIH RAČUNA (Prilog 1, strana 2)

• PROVJERA OTOVRENIH RAČUNA (Prilog 1, strana 3)

• ISPIS Z-BLOKA I OSTALIH VAMA BITNIH IZVJEŠTAJA

• ZAMJENA NOVACA IZ KASE SA POLOGOM U EUR-ima

NAPOMENA: Sa istekom stare godine više nećete biti u mogućnosti fiskaliziranja računa!


Molimo Vas da ostatak uputa pročitate u dolje priloženom PDF dokumentu.

Pročitajte više

Plan prijelaza na EUR s programom "Fiskalna kasa"

  1. S postojećom aplikacijom se mogu izdavati računi do 31.12.2022 do 0:00 sati.
  2. Na kasi će se moći i dalje ispisivati izvještaji, stari računi itd., sve osim izdavanja računa i fiskalizacija. Izvještaji iz kase u kunama knjiže se samo u 2022. godinu.
  3. Nakon 21.12.2022. (ili prema dogovoru) će se instalirati nova Fiskalna kasa na kojoj će se raditi sa EUR.
  4.  Stara kasa (Kn) i nova kasa (EUR) su potpuno odvojene aplikacije, a podaci se prebacuju kod instalacije nove kase.
  5. Prilikom instalacije nove kase prebacuju se svi cjenici i konvertiraju u EUR. Nakon konverzije, ukoliko mijenjate cijene u kunama morate ručno ući u novu kasu i korigirati cijene u EUR-ima. Također ukoliko se otvore novi artikli moraju se ručno dodati u novoj kasi.
  6. U fiskalnoj kasi (EUR) će se moći uređivati cijene, artikli, uklanjati artikli koje ne koristite više, a koji se nisu mogli ukloniti jer su bili u prometu ranijih godina.
  7. Na fiskalnoj kasi će se moći izdavati računi od 01.01.2023 u 0.00 sati.
  8. Nakon izdavanja računa, prva dva tjedna će se pojavljivati prozor za izračun povrata. Uključene su sve kombinacije preračunavanja (Kuna/EUR).
  9. Na kraju dana se uključuje dodatni prozora za pomoć kod obračuna kase (Kuna/EUR)
  10. Nakon dva tjedna tih prozora više neće biti.

Za dodatna pojašnjenja  možete se obratiti u CS.

Primjer preračunavanja nakon izdavanja računa i povrata novaca:Primjer kod zatvaranja kase i kontrole novaca:Pročitajte više

Obavijest korisnicima CS Fiskalne kase - Uvođenje EUR

01.01.2023. u 00:00 stupa na snagu uvođenje Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

S datumom 01.01.2023., točno u 00:00, prestaje mogućnost fiskaliziranja računa u kunama i svaki račun koji fiskalizirate, Porezna uprava će zaprimiti u valuti EUR. Isto tako, PDV koji će biti iskazan na računu obračunat će se u EUR-ima.


POREZNA UPRAVA (26.listopada 2022.):

• ako je datum izdavanja dokumenta do 31.12.2022. godine podaci se iskazuju i dostavljaju u kunama

• ako je datum izdavanja dokumenta od 01.01.2023. godine podaci se iskazuju i dostavljaju u eurima.


S datumom 01.01.2023 točno u 00:00 više se ne smije kucati na postojeću Fiskalnu kasu!

Molimo sve korisnike Fiskalne kase da nam se jave poslije 15.12.2022. godine kako bismo napravili pripremu i instalaciju nove „Euro“ Fiskalne kase.

Pročitajte više

Izmjene kod obračuna PDV-a za 12. mjesec 2022.

Mišljenje porezne uprave i izmjene u programu

Prema najnovijem mišljenju PU obveznici PDV-a prema fakturiranim računima ne smiju više odbiti račune R2 ukoliko račun nije plaćen. U program se ponovo uključuje označavanje oznake računa i korigira se obračun PDV-a. Za razdoblje za koji je već predan PDV obrazac ovo se ne primjenjuje u programu.


Link za mišljenje PU

Pravo na odbitak pretporeza PU


Kod unosa u Uru vraćeno je polje za unos oznake računa:U Pregledu računa u URI  dodano je dugme za korekciju oznake računa kojim korisnik na jednostavna način može mijenjati status računa.


Kod obračuna PDV-a uključena je i oznaka računa (R1 ili R2, te naplata istog računa). 


Napomena:

Kod godišnjeg obračuna PDV-a  će za obračune prije 01.12.2022. raditi na stari način, a za obračune  nakon 01.12.2022. raditi na novi način.

Ove izmjene uključene su zadnju verziju od  (07.12.2022. godine) i to u obje verzije programa  (TPS i SQL).

Pročitajte više

Uvođenje EUR-a

Osnovne izmjene na programu fiskalna kasa.

U novoj verziji ugrađeno je dvojno isticanje iznosa (kn i EUR) na računima, otpremnicama itd. Na ispisu etiketa i akcijskih etiketa iz kase je također uključena cijena u kn i EUR.

Tečaj je ugrađeni 7.53450, fiksni je i ne može se mijenjati.

Ugrađena je opcija da kasa može izdavati račune samo sa datumom računa do 31.12.2022.

Kod prijelaza godine (31.12.2022), u kasi će se moći izdavati računi još samo 12 sati nakon prijelaza godine, ali sa datumom kase 31.12.2022 godine.

Ukoliko porezna uprava donese drukčiji protokol (pravilnik) za prijelaz godine, izmjene će se ugraditi naknadno.

Kasa se ne može otvoriti s datumom 2023 godine.

Računi koji su izdani do 31.12.2022., moći će se ispisivati i nakon 01.01.2023. godine.

Svi izvještaji za račune zaključno sa 31.12.2022 će biti dostupni bez obzira na datum prijave u kasu.

Za nadogradnju i podešavanje rada s kasom možete se javiti u CS. 

Zakonski rok za primjenu je 05.09.2022 godine. 

Napomena:

Fiskalne kase za rad sa Eurima će se početi instalirati početkom 12 mjeseca. Programi će biti potpuno odvojen, s opcijom prijepisa, konverzije cijena i zaliha iz stare (kn) u novu (EUR) kasu. Nova kasa će imati slične kontrole samo za primjenu za Euro.

Pročitajte više