Integrirani paket Aplikacija za Zdravstvo


Paket povezanih  modula potrebnih za normalan rada zdravstvenih ustanova. Svi moduli su integrirani u jednu cjelinu i međusobno povezani. Paket sadrži sve izvještaje za FINA-u(PRRAS, BIL, itd..) i HZZO. Paket je integriran i s Mikrobiologijom, Epidemiologijom, Ekologijom, Ordinacijama itd., odnosno svim odjelima koji koriste aplikacije Computer Service-a. Na paketu može raditi  i do nekoliko stotina računala istovremeno. Poslovi se mogu dodjeljivati prema potrebama. Postoji i opcija rada u „oblaku“.

Neki od osnovnih modula: URA, IRA, Fakturiranje, Ponude, Predračuni, Računi, E-računi, Blagajna, Materijalno, Saldakonti, PDV, Glavna knjiga(Financijsko), Izvještaji za FINA-u, Skladišno poslovanje, Maloprodaja Ljekarne(mogućnost povezivanja i preuzimanja podataka drugih aplikacija), Nabava, WEB izvještaji, Kamati, Javna nabava, Planiranje, Naručivanje, HUB3. U sklopu programa je i poseban paket za rad s HZZO-om(računi, naplate, usklađenja itd..).

Aplikacija je Desktop aplikacija integrirana sa Web-om. Za smještaj podataka može se koristiti lokalni server korisnika ili unajmiti server Computer Service-a. Paket se isporučuje prema potrebama i zahtjevu korisnika.