Dobrovoljni darivatelji krvi


- Evidencija darivatelja sa svim potrebnim podacima za Crveni križ
- Kartica davatelja(sva davanja na pojedinim akcijama)
- Evidencija i kontrola priznanja prema kategorijama i spolu
- Automatski uvoz iz podataka Zavoda za transfuziju
- Poziv na akciju naljepnicama(pošta), dopisnicama, SMS-ovima