Grobna naknada


Grobna naknada namijenjena je Gradovima i Općinama za vođenje očevidnika i praćenje naplata .
Grobni očevidnik je povezan sa posebnim grafičkim modulom koji sadrži plan groblja te se može iz grobnog očevidnika jednim klikom vidjeti pozicija groba na karti i slika istog. Aplikacija omogućuje pristup grafičkom modulu putem interneta, te se mogu podaci o lokaciji prikazati i web pregledniku. Program sadrži:
Registar groblja i grobnih mjesta
Registar preminulih osoba
Registar korisnika grobnih mjesta
Registar naplatu za održavanje groblja
Rješenja se pripremaju automatski prema podacima iz registra. Iz rješenja se pripremaju uplatnice za Fizičke osobe ili Računi za Pravne osobe .
Automatiziran je proces rada :
Kreiranje rješenje
Kreiranje uplatnica
Kreiranje omota
Kreiranje naljepnica
Upis u urudžbeni zapisnik
Upis zaduženja iz uplatnica na kartice

Iz rješenja se zaduženje može automatski prebaciti na kartice obveznika. Ugrađene su kartice obveznika sa praćenjem naplata , te sa raznim ispisima kao na primjer :
ispis grobna mjesta
ispis preminulih osoba
ispis korisnika grobnih mjesta
ispis Rekapitulacija i kartica
ispis Rang i kartica lista dužnika

Unos naplata može biti automatski i preko diskete iz FINE. Poseban modul je dodan za pripremu i ispis opomena sa automatskim obračunom kamata.
Kamati se mogu obračunavati na nekoliko načina . Ugrađen je modul za pripremu i ispis Ovrha .
Iz rješenja se podaci mogu prepisati automatizmom u Urudžbeni zapisnik ili se ispisati knjiga Urudžbenog zapisnika.