Mikrobiologija


Kompletna informatička obrada rada mikrobiološkog laboratorija od zaprimanja uzoraka , ispisa radnih listi , normativa (paketa) financijske obrade sa disketom za HZZO ,veza sa računovodstvom, ispis nalaza , statistike pa sve do prikaza nalaza za registrirane liječnike na Web-u
Zaprimanje uzorka
Kreiranje radnog naloga
Veza sa laborantima
Kontrola rezultata
Ispis nalaza ( preko 40 vrsta nalaza programibilno )
Kreiranje računa
Upis u IRU
Podaci za HZZO
Razni izvještaji

Mogućnost pristupa nalazima liječnicima sa Web-om.

Program je integriran sa računovodstvenim programima.