Integrirani paket Aplikacija za Poduzetnike


Paket povezanih  modula potrebnih za normalan rada poduzetnika. Svi moduli su integrirani u jednu cjelinu i međusobno povezani. Paket sadrži sve izvještaje(FINA) potrebne za poduzetnike za mala i srednja poduzeća. Paket je integriran i sa fiskalnim kasama, proizvodnjom itd. Na paketu može raditi  i do nekoliko stotina  računala istovremeno. Poslovi se mogu dodjeljivati prema potrebama. Postoji i opcija rada u „oblaku“.

Neki od osnovnih modula: URA, IRA, Fakturiranje, Ponude, Predračuni, Računi, E-računi, Blagajna, Materijalno, Saldakonti, PDV, Glavna knjiga(Financijsko), Izvještaji za FINA-u, Proizvodnja, Skladišno poslovanje, Maloprodaja, Veleprodaja, Nabava, WEB izvještaji, Integracija s Web shop-om,  Ugostiteljstvo, Kamati, HUB3 itd.

Aplikacija funkcionira kao Desktop aplikacija integrirana s Web-om. Za smještaj podataka može se koristiti lokalni server korisnika ili unajmiti server Computer Service-a. Paket se isporučuje prema potrebama i zahtjevu korisnika. 

Prilagođen je i za knjigovodstvene servise te se može voditi i do 10 000 korisnika.