Computer Service d.o.o.

CS - Integrirani paket aplikacija

Pročitajte više
Computer Service d.o.o.

IT Usluge

Pročitajte više
Computer Service d.o.o.

IT Oprema

Pročitajte više

Posljednje novosti

CS Transparentnost proračuna

S obzirom na sve više upita korisnika, Computer Service je izradio web portal i modul za povezivanje vezano na transparentnost poslovanja javnih korisnika.

Modul omogućuje:
 • Prikaz troškova, isplata i naplata sa žiro-računa proračunskog korisnika na web portalu
 • Automatsko povezivanje računa s web portalom(nema potrebe za dodatnim prepisivanjem podataka)
 • Automatsko vezivanje naplata(izvoda) s web portalom(nema potrebe za dodatnim prepisivanjem podataka)
 • Prikaz u realnom vremenu(unos odmah vidljiv na portalu) ili prema zahtjevu korisnika
 • Tražilice i prikaz prema svim podacima prikazanim na listama
 • Mogućnost vezivanja s isplatama plaća iz proračuna
 • Mogućnost vezivanja s isplatama drugog dohotka iz proračuna
Pročitajte više

CS Fitosanitarni sustav(FIS CS)

Od 23.04.2023. svi prodavači SZB(sredstva za zaštitu bilja) dužni su uspostaviti komunikaciju s centralnim FIS sustavom Ministarstva poljoprivrede https://fis.mps.hr

Computer Service je pripremio aplikaciju za komunikaciju sa servisom, povezivanje(sinkronizaciju) artikala postojećih CS šifrarnika sa FIS sustavom, odrađivanje i prijavu prodaja prema propisima i tehničkim specifikacijama.

Za detalje molimo nazovite Computer Service d.o.o. 048/622-888 ili 048/622-999

Pročitajte više

Obavijest o novom poslužiteljskom certifikatu

Obavještavamo korisnike fiskalnih kasa kako nove promjene o poslužiteljskom certifikatu neće utjecati na rad fiskalnih kasa te nema nikakve potrebe za intervencijama.

Pročitajte više

Izmjene obrazaca vezanih uz PDV

U tijeku je izmjena obrazaca koji su vezani uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost NN 133/2022.

Mijenjaju se PDV, PDV-S, ZP, U-RA, I-RA. 

Uz promijenjen oblik obrasca, promijenjena su i polja za unos(U-RA), te XML struktura za slanje obrazaca na ePoreznu.

Tokom sljedećeg tjedna(od 13.02.2022.) započet ćemo instalaciju verzije CS-a potrebne za navedene promjene u radu.

Pročitajte više

Prijelaz fiskalnih kasa na EUR-e

UPUTE ZA KORISNIKA

PRIJELAZ FISKALNIH KASA NA EUR-e


Sa 31.12.2022. godine u 00:00 postojeće Fiskalne kase prestaju sa radom i na Vama je da

odradite navedene korake prije pokretanja nove eFiskalne kase. Molim Vas da predradnje obavezno

provjerite po završetku posljednjeg radnog dana u 2022. godini i ako radite na prijelazu Stare i Nove

godine obavezno 10 min prije 24:00:

• PROVJERA NEFISKALIZIRANIH RAČUNA (Prilog 1, strana 2)

• PROVJERA OTOVRENIH RAČUNA (Prilog 1, strana 3)

• ISPIS Z-BLOKA I OSTALIH VAMA BITNIH IZVJEŠTAJA

• ZAMJENA NOVACA IZ KASE SA POLOGOM U EUR-ima

NAPOMENA: Sa istekom stare godine više nećete biti u mogućnosti fiskaliziranja računa!


Molimo Vas da ostatak uputa pročitate u dolje priloženom PDF dokumentu.

Pročitajte više

Plan prijelaza na EUR s programom "Fiskalna kasa"

 1. S postojećom aplikacijom se mogu izdavati računi do 31.12.2022 do 0:00 sati.
 2. Na kasi će se moći i dalje ispisivati izvještaji, stari računi itd., sve osim izdavanja računa i fiskalizacija. Izvještaji iz kase u kunama knjiže se samo u 2022. godinu.
 3. Nakon 21.12.2022. (ili prema dogovoru) će se instalirati nova Fiskalna kasa na kojoj će se raditi sa EUR.
 4.  Stara kasa (Kn) i nova kasa (EUR) su potpuno odvojene aplikacije, a podaci se prebacuju kod instalacije nove kase.
 5. Prilikom instalacije nove kase prebacuju se svi cjenici i konvertiraju u EUR. Nakon konverzije, ukoliko mijenjate cijene u kunama morate ručno ući u novu kasu i korigirati cijene u EUR-ima. Također ukoliko se otvore novi artikli moraju se ručno dodati u novoj kasi.
 6. U fiskalnoj kasi (EUR) će se moći uređivati cijene, artikli, uklanjati artikli koje ne koristite više, a koji se nisu mogli ukloniti jer su bili u prometu ranijih godina.
 7. Na fiskalnoj kasi će se moći izdavati računi od 01.01.2023 u 0.00 sati.
 8. Nakon izdavanja računa, prva dva tjedna će se pojavljivati prozor za izračun povrata. Uključene su sve kombinacije preračunavanja (Kuna/EUR).
 9. Na kraju dana se uključuje dodatni prozora za pomoć kod obračuna kase (Kuna/EUR)
 10. Nakon dva tjedna tih prozora više neće biti.

Za dodatna pojašnjenja  možete se obratiti u CS.

Primjer preračunavanja nakon izdavanja računa i povrata novaca:Primjer kod zatvaranja kase i kontrole novaca:Pročitajte više

Obavijest korisnicima CS Fiskalne kase - Uvođenje EUR

01.01.2023. u 00:00 stupa na snagu uvođenje Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

S datumom 01.01.2023., točno u 00:00, prestaje mogućnost fiskaliziranja računa u kunama i svaki račun koji fiskalizirate, Porezna uprava će zaprimiti u valuti EUR. Isto tako, PDV koji će biti iskazan na računu obračunat će se u EUR-ima.


POREZNA UPRAVA (26.listopada 2022.):

• ako je datum izdavanja dokumenta do 31.12.2022. godine podaci se iskazuju i dostavljaju u kunama

• ako je datum izdavanja dokumenta od 01.01.2023. godine podaci se iskazuju i dostavljaju u eurima.


S datumom 01.01.2023 točno u 00:00 više se ne smije kucati na postojeću Fiskalnu kasu!

Molimo sve korisnike Fiskalne kase da nam se jave poslije 15.12.2022. godine kako bismo napravili pripremu i instalaciju nove „Euro“ Fiskalne kase.

Pročitajte više

Izmjene kod obračuna PDV-a za 12. mjesec 2022.

Mišljenje porezne uprave i izmjene u programu

Prema najnovijem mišljenju PU obveznici PDV-a prema fakturiranim računima ne smiju više odbiti račune R2 ukoliko račun nije plaćen. U program se ponovo uključuje označavanje oznake računa i korigira se obračun PDV-a. Za razdoblje za koji je već predan PDV obrazac ovo se ne primjenjuje u programu.


Link za mišljenje PU

Pravo na odbitak pretporeza PU


Kod unosa u Uru vraćeno je polje za unos oznake računa:U Pregledu računa u URI  dodano je dugme za korekciju oznake računa kojim korisnik na jednostavna način može mijenjati status računa.


Kod obračuna PDV-a uključena je i oznaka računa (R1 ili R2, te naplata istog računa). 


Napomena:

Kod godišnjeg obračuna PDV-a  će za obračune prije 01.12.2022. raditi na stari način, a za obračune  nakon 01.12.2022. raditi na novi način.

Ove izmjene uključene su zadnju verziju od  (07.12.2022. godine) i to u obje verzije programa  (TPS i SQL).

Pročitajte više