RITMIČKA GIMNASTIKA

Ritmička gimnastika spada u konvencionalno-estetske sportske aktivnosti. To su one aktivnosti koje sadrže estetski oblikovane i koreografski postavljene acikličke kretne strukture što se izvode u standardnim uvjetima“ .

Specifični je oblik plesnih struktura ritmička gimnastika koja uz prirodne oblike kretanja, rekvizite (lopte, obruča, vijače, čunja i trake) i glazbenu pratnju, teži vrhunskom sportskom i estetskom izražavanju. Ritmička je gimnastika u jednostavnijem obliku prisutna u cjelini plesnih struktura programa tjelesne i zdravstvene kulture, a složeniji oblici ritmičke gimnastike pogodne su aktivnosti za djecu mlađe školske dobi.

Osnovna je karakteristika ritmičke gimnastike jedinstvo i sklad pokreta cijelog tijela, koje se može dopuniti radom sa spravama, i glazbe koja je sastavni dio svih pokreta u ovom sportu.

 

Osnovu tehnike u ritmičkoj gimnastici čine:

- vježbe bez rekvizita (hodanje, trčanje, poskoci, skokovi, okreti, ravnoteže, valovita gibanja, zamasi i poluakrobatski elementi)

- vježbe s rekvizitima (vijača, lopta, obruč, čunjevi i traka)

- elementi klasičnog plesa (balet)

- elementi narodnog plesa

- elementi povijesno-karakternog i suvremenog plesa

- elementi pantomime

 

Autor teksta: Natalija Tomac Kelek, mag.cin.Prethodna novostBAZIČNI TRENING ZA DJECU OD TREĆE GODINE ŽIVOTA DO POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU
Sljedeća novost