Izračun do bruta

Izračun doprinosa

Izračun poreza i neto plaće

Oznaka Koeficijent Broj osoba Opis
1 - Osnovni osobni odbitak
0.5 Uzdržavani članovi uže obitelji i bivši bračni drug za kojeg se plaća alimentacija
0.5 - Prvo dijete
0.7 - Drugo dijete
1.0 - Treće dijete
1.4 - Četvrto dijete
1.9 - Peto dijete
2.5 - Šesto dijete
3.2 - Sedmo dijete
4.0 - Osmo dijete
4.9 - Deveto dijete
6.0 - Deseto dijete
7.1 - Jedanaesto dijete
8.2 - Dvanaesto dijete
9.3 - Trinaesto dijete
10.4 - Četrnaesto dijete
11.5 - Petnaesto dijete
12.6 - Šesnaesto dijete
0.3 Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom
1.0 Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100 % i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu

Trošak poslodavca

Obračun plaće za 2024. godinu

Osnovica
Koeficijent
Godine radnog staža
Dodatak na radni staž
Bruto
Iznos umanjenja osnovice za MIO I.stup
Osnovica za MIO I.stup
MIO I.stup
Osnovica za MIO II.stup
MIO II.stup
Dohodak
Koeficijent osobnog odbitka
Ukupni osobni odbitak
Porezna osnovica
Prebivalište iz I. skupine po stupnju razvijenosti
Porezna olakšica (%)
Iznos porezne olakšice
Ukupan porez
Neto
Doprinos za zdravstvo (16.50 %)
Trošak poslodavca