Izmjene o plaćama 01.01.2019.

Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/2018) stupa na snagu s plaćom koja se isplaćuje u 01.2019.(obično za 12.2018.)
Izmjena osnovica poreznih razreda:
- 24% - osnovica do 30.000,00 kn
- 36% - osnovica sve više od 30.000,00 kn

Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/2018) stupa na snagu s plaćom koja se isplaćuje u 02.2019.(obično za 01.2019.)
Stope doprinosa na plaću:
- Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje - 16,5% (za 2018. je 15%)
- Doprinos za zaštitu zdravlja na radu se ukida u 2019. godini
- Doprinos za zapošljavanje se ukida u 2019. godini
Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/2018)

Prethodna novostCS eRačuni
Sljedeća novostIzmjene o fiskalnoj kasi za 2019.