CS Mikrobiologija

Preuzimanje eUputnica i barkodiranje uzoraka

CS je nadogradio aplikaciju za mikrobiološke laboratorije i implementirao je u četiri mikrobiološka laboratorija, te osam udaljenih postaja.

Neke od dograđenih funkcija:
Mikrobiološki laboratorij:
- upis podataka o pacijentu korištenjem barkoda na uzorku
- pretraživanje protokola pomoću barkoda kod unosa nalaza(iz radne liste)
- pretraživanje pacijenata pomoću barkoda kod slanja nalaza na CEZIH
Udaljena postaja:
- prihvat pacijenata s uzorcima za mikrobiologiju na udaljenim postajama Zavoda za javno zdravstvo
- provjera podataka o pacijentu preko OsigInfo servisa
- provjera eventualne eUputnice preko CEZIH-a
- ispis podataka o pacijentu na naljepnicu s barkodom koja se lijepi na uzorak
- ispis podataka o pacijentu na A5 obrazac (ukoliko pacijent nema eUputnicu)
- ispis dnevnog pregleda prihvata pacijenata s uzorcima za mikrobiologiju s barkodovima

Ukoliko imate kakvih pitanja ili problema javite se u Computer service na 048/622-888 ili 048/622-999

Prethodna novostArhiviranje podataka na udaljeni server
Sljedeća novostPovezivanje stručnih službi (mikrobiologija, epidemiologija, ekologija) ZZJZ i računovodstva u jednu cjelinu