Izmjene modula obračun PDV-a

Izmjene CS-a prema utvrđivanju obveze PDV-a po novim pravilima

Nadograđen je modul obračuna PDV-a prema pravilnicima s 09.04.2020. i vezan je samo na korisnike koji plaćaju PDV po izdanim računima
Obračun se može raditi po starom sustavu i po novom, a moguća je i simulacija obračuna.
Kratke upute možete pronaći u dokumentu CS PDV Korona
Za instalaciju nove verzije i upute obratite se u CS ili na brojeve mobitela navedene pod Korona virus COVID-19.
CS PDV Korona

Prethodna novostUtvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Sljedeća novostPlatne liste na Web-u