Programi

Nove verzijeNa ovoj stranici mogu se skinuti najnovije verzije programa. Program je namijenjen korisnicima koji već imaju instaliran program, odnosno samo se nadograđuje program novom verzijom. Svakako se prije nadogradnje konzultirajte s programerom. Programi su zaštićeni lozinkom, koju možete dobiti u CS-u.

Šifra Naziv Licenca Veličina Revizija Download
31 Integrirani paket aplikacija CS - MySql Komercijalan 2016/1 83.7 MB 25.06.2024 09:32:23 Preuzmi
38 Clarion DLL - 2016/1 35.12 MB 18.01.2021 08:25:30 Preuzmi
48 Fiskalna kasa 2023(Kn/Eur) efk2023 Komercijalan 2023/12 28.93 MB 12.01.2024 14:20:28 Preuzmi
2 e-Fiskalna kasa Komercijalan 2023/1 45.15 MB 10.05.2024 12:26:40 Preuzmi
9 Matična knjiga radnika Komercijalan 2016/1 17.61 MB 21.02.2024 16:00:19 Preuzmi
34 Evidencija pčelara Komercijalan 2020/1 31.03 MB 04.04.2024 09:13:02 Preuzmi
26 Hotel-recepcija Komercijalan 2016/1 64.86 MB 12.08.2021 09:22:16 Preuzmi
11 Putni nalozi Komercijalan 2016/1 18.51 MB 21.02.2024 16:00:21 Preuzmi
40 Integrirani paket aplikacija CSN (2017) - MySql Komercijalan 2016/1 64.97 MB 11.09.2023 09:27:39 Preuzmi
5 Plaće 2024. Komercijalan 2024/1 35.16 MB 20.05.2024 15:00:29 Preuzmi
12 Vrtić Komercijalan 2016/1 9.69 MB 05.07.2024 13:34:56 Preuzmi
21 Crveni križ DDK Komercijalan 2020/1 9.08 MB 11.07.2022 13:08:26 Preuzmi
42 CS Backup Komercijalan 2021/8 24.03 MB 10.11.2021 15:03:28 Preuzmi
1 Integrirani paket aplikacija eCS - TPS Komercijalan 2023/1 99.01 MB 05.10.2023 10:58:16 Preuzmi
39 Remote desktop Besplatan 2016/1 4.32 MB 21.05.2018 08:53:37 Preuzmi
33 Evidencija markica MP Komercijalan 2020/1 29.42 MB 18.12.2023 16:04:02 Preuzmi
6 Drugi dohodak 2024. Komercijalan 2024/1 27.33 MB 14.05.2024 10:38:02 Preuzmi
36 Drugi dohodak 2023. Komercijalan 2023/1 25.42 MB 06.11.2023 09:15:02 Preuzmi
45 Cs_Backup_Sql Komercijalan 2023/10 7.4 MB 14.10.2023 10:57:16 Preuzmi
43 Biološka proizvodnja Komercijalan 2022/2 111.99 MB 03.02.2022 08:30:03 Preuzmi
7 Dugotrajna imovina/Osnovna sredstva Komercijalan 2016/1 13.99 MB 22.04.2024 15:29:55 Preuzmi
29 Katalog ugovora Komercijalan 2016/1 3.52 MB 18.10.2019 14:31:53 Preuzmi
46 Fitosanitarni informacijski sustav Komercijalan 2023/12 18.78 MB 03.05.2023 09:53:05 Preuzmi
3 Integrirani paket aplikacija CS - TPS Komercijalan 2016/1 107.67 MB 10.07.2024 01:20:14 Preuzmi
35 Plaće 2023. Komercijalan 2023/1 32.48 MB 01.12.2023 15:24:42 Preuzmi
47 e-Fiskalna Kasa C10 Komercijalan 2024/1 23.39 MB 23.01.2024 08:23:46 Preuzmi
Šifra Naziv Licenca Veličina Revizija Download