Cjenik


Na ovoj stranici možete vidjeti trenutne cijene CS programa, servera, fiskalne kase, usluge rada programera i servisera itd. Ukoliko imate dodatnih pitanja, uvijek nas možete dodatno kontaktirati.

Naziv Opis Cijena
Naziv Opis Cijena
Usluga rada servisera u servisuRad servisera informatičke opreme u servisu , popravci , instalacije , rad na postavljanju mreže, popravci printera itd..149,00 Kn/h
Usluga rada servisera na terenuRad servisera informatičke opreme u servisu , popravci , instalacije , rad na postavljanju mreže , popravci printera itd..

Putni trošak se naplaćuje ako je korisnik udaljen više od 20 km od lokacije Computer Servisa-a (Koprivnica,Đurđevac)
179,00 Kn/h
Usluga rada programera u ureduUsluga rada programera u uredu na održavanju aplikacija , izradi novih aplikacija , podešavanju i instaliranju mreža i sl.179,00 Kn/h
Usluga rada programera na terenuUsluga rada programera na terenu na održavanju aplikacija, izradi novih aplikacija, podešavanju i instaliranju mreža i sl.

Putni trošak se naplaćuje ako je korisnik udaljen više od 20 km od lokacije Computer Servisa-a (Koprivnica, Đurđevac)
199,00 Kn/h
Najam Fiskalne kase (Komplet DESKTOP) + Aplikacija fiskalna kasaNajam kase za jednodnevno ili višednevno korištenje u kompletu oprema, program i instalacija. U najma je uključena sljedeća oprema i aplikacija i usluga:
- Pc računalo
- Monitor
- Miš i tipkovnica
- Printer POS
- Instaliran OS Windows
- Instaliran program fiskalna kasa
- Priprema programa, instalacija certifikata i priprema akta o fiskalizaciji.

Cijena najma:
Korisnik može odabrati kasu standard:
Korištenje 1 dan - 300 kn + PDV (1 posudba)
Korištenje 1 dan - 250 kn + PDV
Korištenje 2 dana - 400 kn + PDV
Korištenje 7 dana - 900 kn + PDV
U opisu
Najam Fiskalne kase (Komplet TABLET) + Aplikacija fiskalna kasaNajam kase za jednodnevno ili višednevno korištenje u kompletu oprema, program i instalacija. U najam je uključena sljedeća oprema aplikacija i usluga:
- Tablet sa operativnim sistemom Windows 10
- Printer POS
- Instaliran program fiskalna kasa
- Priprema programa, instalacija certifikata i priprema akta o fiskalizaciji.

Cijena najma:
Korisnik može odabrati kasu na dodir:
Korištenje 1 dan - 300 kn + PDV (1 posudba)
Korištenje 1 dan - 250 kn + PDV
Korištenje 2 dana - 400 kn + PDV
Korištenje 7 dana - 900 kn + PDV
U opisu
Najam CS servera za CS programeAplikacije CS-a se mogu instalirati na nekoliko načina:

a) Na serveru kod korisnika i računalima
b) U tzv Oblaku
c) Na računalima kod korisnika na centralnom CS serveru


Financijski je dugoročno najisplativija opcija ( c ) najma CS servera.

Prednosti:
- Podaci se nalaze na vrhunskim serverima (SSD itd..)
- Arhiviraju se dnevno ili češće prema zahtjevu korisnika
- Osiguran je 24h pristup
- Maksimalna brzina i optimizacija SQL servera
- Nema ulaganja u opremu , licence ,održavanje itd..
- Na računalu se može raditi na bilo kojoj lokaciji ako je dostupan internaet.
- Aplikacije su programirane i optimizirane da uz normalan Internet omogućuju i obrade i preglede u minimalnom vremenskom razdoblju.
Ukoliko korisnik nije zadovoljan sa uslugom CS servera može u svakom trenutku otkazati i prijeći na opciju a ili b.

Cijena najma:
Za do 2 računala / 99 kn po računalu
Za do 10 računala / 79 kn po računalu
Za do 20 računala / 69 kn po računalu
Za do 50 računala / 59 kn po računalu
Za do 100 računala / 49 kn po računalu
Za do 200 računala / 39 kn po računalu
Za do 1000 računala / 29 kn po računalu
U opisu
Najam IPA-CS programa (Komplet ) + Plaće + OsOpis uvjeta:

Korisnik može koristiti programe CS-a i u najmu. Program se ne kupuje već se plaća mjesečna naknada ovisno o programima i broju računala. Najam programa obuhvaća instalaciju program na računala korisnika, kratka obuka, održavanje programa u toku najma, ispravci, nove verzije, novosti itd.
Najam se sklapa na neodređeno vrijeme, a korisnik može prekinuti najam nakon tri mjeseca uz prethodnu najavu.

Cijena najma:
Za do 2 računala / 99 kn po računalu Za do 10 računala / 79 kn po računalu
Za do 20 računala / 69 kn po računalu
Za do 50 računala / 59 kn po računalu
Za do 100 računala / 49 kn po računalu
Za do 200 računala / 39 kn po računalu
Za do 1000 računala / 29 kn po računalu
U opisu
Najam Plaća...U opisu